Công ty Quản lý Quỹ Ngân hàng Đại chúng bị phạt 145 triệu- VnEconomy

38

[ad_1]

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam.

Theo đó, Quỹ này bị phạt 60 triệu đồng do đã báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với một số Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ, Báo cáo tình hình quản lý danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác).

Đồng thời, bị phạt thêm 85 triệu đồng do đã không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ ((Bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty không có tối thiểu 01 nhân viên đáp ứng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ). Tổng mức phạt đối với Quỹ là 145 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2018 của Quỹ, hiện vốn điều lệ của Quỹ là 100 tỷ đồng – trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam góp 99,97% vốn điều lệ, hai cá nhân khác là bà Nguyễn Thanh Ngọc và Trần Thị Thu Hằng góp 0,015%. Quỹ hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Theo kết quả kinh doanh quý 3, Quỹ ghi nhận doanh thu đạt 4,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2018 đạt 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 lỗ 3,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 290 triệu đồng.

[ad_2]

Source link