Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2019

Hiệp hội BĐS Việt Nam kiến nghị xem xét việc áp trần lãi vay 20% đối với giao dịch liên kết

- Advertisement -