Tranh chấp chung cư có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp

1 HoREA cho rằng, tình trạng tranh chấp chung cư tại Tp.HCM có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp. Không để tình trạng tranh chấp này thành tâm điểm trong năm 2019.    </p><p> Hiệp hội chỉ ra 6 nội dung tranh chấp, bao gồm: Việc bàn giao, quản lý, sử dụng quỹ bảo trì chung cư, quỹ thu phí quản lý vận hành chung cư; Về sở hữu chung, sở hữu riêng; Về chất lượng công trình; Về quản lý, khai thác, kinh doanh bãi giữ xe, các không gian có thể sinh lợi, phòng sinh hoạt cộng đồng; Về an toàn phòng cháy chữa cháy; Về đại hội chung cư, hội nghị chung cư bầu ban quản trị chung cư và chất lượng hoạt động của ban quản trị…</p><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" type="Photo" style=""><div><img src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap.jpg" id="img_6b401cc0-2fe9-11e9-9f05-6dfd5a053a94" w="2000" h="1062" alt="HoREA: Tranh chấp chung cư có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp - Ảnh 1." title="HoREA: Tranh chấp chung cư có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="6b401cc0-2fe9-11e9-9f05-6dfd5a053a94" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/2/14/hinh-1-15501015305661270202226.jpg" width="" height=""/></div></div><p> Để giải quyết các tranh chấp, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhằm hoàn thiện các cơ chế về: Tổ chức đại hội chung cư, hội nghị chung cư bầu Ban quản trị có năng lực, có trách nhiệm đối với cư dân chung cư; Cần quy định chủ tài khoản của Ban quản trị chung cư phải có tối thiểu 02 người trong Ban quản trị; Kiên quyết thực hiện cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì chung cư theo quy định của pháp luật.</p><p>Đồng thời, bổ sung quy định Ủy ban nhân dân cấp phường tham gia hội nghị nhà chung cư thường niên, và có trách nhiệm hòa giải hoặc giải quyết ban đầu các tranh chấp xảy ra tại chung cư, để nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp phường trên địa bàn.</p><p>Ngoài việc đảm bảo chất lượng các trang thiết bị PCCC, cần coi trọng huấn luyện, diễn tập các thao tác, kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, sử dụng các trang thiết bị PCCC cho cư dân chung cư, có sự hướng dẫn của Cơ quan PCCC và sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp Phường. Cần triển khai giáo dục kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ trong các chương trình ngoại khóa ở các cấp học.</p><p>HoREA cho rằng, việc hoàn thiện Quy chế quản lý chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng là hết sức cần thiết để góp phần giải quyết tranh chấp tại chung cư và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.</p><p></span></p><p class="author">Hạ Vy</p><p class="source" data-field="source">Theo Trí thức trẻ</p></p></div><p><br /> <br /><a href="http://cafef.vn/horea-tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap-20190214064756796.chn" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Source Cafef </a></p><div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom td_uid_17_5c6563e9a473a_rand td_block_template_1"><div class="td-all-devices"><a href="https://sum.vn/Tuvi2019/" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><img src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/12/banner.png"/></a></div></div></div><footer><div class="td-post-source-tags"></div><div class="td-post-sharing-bottom"><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-ps-bar td-post-sharing-style5 "><div class="td-post-sharing-visible"><div class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-handler td-social-share-text"><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-share"></i></div><div class="td-social-but-text">Share</div></div><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhuongdanmuanha.com%2Ftranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap%2F" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer"><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div><div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tranh+ch%E1%BA%A5p+chung+c%C6%B0+c%C3%B3+xu+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+gia+t%C4%83ng+v%C3%A0+t%C3%ADnh+ch%E1%BA%A5t+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+ph%E1%BB%A9c+t%E1%BA%A1p&url=https%3A%2F%2Fhuongdanmuanha.com%2Ftranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap%2F&via=H%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+mua+nh%C3%A0" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer"><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div><div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-googleplus" href="https://plus.google.com/share?url=https://huongdanmuanha.com/tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap/" data-wpel-link="internal"><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-googleplus"></i></div><div class="td-social-but-text">Google+</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-linkedin" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://huongdanmuanha.com/tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap/&title=Tranh chấp chung cư có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp" data-wpel-link="internal"><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-linkedin"></i></div><div class="td-social-but-text">Linkedin</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://huongdanmuanha.com/tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap/&media=https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550112625_tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap.jpg&description=Tranh+ch%E1%BA%A5p+chung+c%C6%B0+c%C3%B3+xu+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+gia+t%C4%83ng+v%C3%A0+t%C3%ADnh+ch%E1%BA%A5t+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+ph%E1%BB%A9c+t%E1%BA%A1p" data-wpel-link="internal"><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div><div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom" data-wpel-link="internal"><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div><div class="author-box-wrap"><a href="https://huongdanmuanha.com/author/huongdanmuanha/" data-wpel-link="internal"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/e8c6ded92b5093da3f5e0db2db12ce0f?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/e8c6ded92b5093da3f5e0db2db12ce0f?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://huongdanmuanha.com/author/huongdanmuanha/" data-wpel-link="internal">Huỳnh Kha</a></span></div><div class="td-author-url"><a href="https://huongdanmuanha.com" data-wpel-link="internal">https://huongdanmuanha.com</a></div><div class="td-author-description">Xin chào, tôi là Huỳnh Kha, chủ biên Blog Hướng dẫn mua nhà. Chúng tôi muốn chia sẻ, tổng hợp tin dưới góc nhìn cá nhân về các dự án bất động sản để các anh chị không vướng phải những rắc rối và mua được một dự án tốt.Với sự chân thành và vốn kiến thức, chúng tôi luôn tìm ra các giải pháp an cư và cư hội đầu tư phù hợp tầm tài chính, nhu cầu và mong muốn của quý khách hàng. Liên hệ 0903 929 790</div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Huỳnh Kha"></span><meta itemprop="datePublished" content="2019-02-14T09:50:26+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2019-02-14T09:50:26+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://huongdanmuanha.com/tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/09/huong-dan-mua-nha-logo-moi-250920181.png"></span><meta itemprop="name" content="Hướng dẫn mua nhà"></span><meta itemprop="headline " content="Tranh chấp chung cư có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550112625_tranh-chap-chung-cu-co-xu-huong-gia-tang-va-tinh-chat-ngay-cang-phuc-tap.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span></footer></article><div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_18_5c6563e9a500c_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_18_5c6563e9a500c" ><script>var block_td_uid_18_5c6563e9a500c = new tdBlock(); block_td_uid_18_5c6563e9a500c.id = "td_uid_18_5c6563e9a500c"; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.atts = '{"limit":6,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_18_5c6563e9a500c_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":7017,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_18_5c6563e9a500c_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_18_5c6563e9a500c_rand_style"}'; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.td_column_number = "3"; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.post_count = "6"; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.found_posts = "1371"; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.header_color = ""; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_18_5c6563e9a500c.max_num_pages = "229"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_18_5c6563e9a500c);</script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_19_5c6563e9a7983" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_18_5c6563e9a500c" href="#" data-wpel-link="internal">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_20_5c6563e9a798c" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_18_5c6563e9a500c" href="#" data-wpel-link="internal">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_18_5c6563e9a500c class="td_block_inner"><div class="td-related-row"><div class="td-related-span4"><div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"><div class="td-module-image"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/nhung-con-duong-nao-dat-do-nhat-da-nang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Những con đường nào ‘đắt đỏ’ nhất Đà Nẵng" data-wpel-link="internal"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550141702_nhung-con-duong-nao-dat-do-nhat-da-nang-218x150.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550141702_nhung-con-duong-nao-dat-do-nhat-da-nang-218x150.jpg 218w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550141702_nhung-con-duong-nao-dat-do-nhat-da-nang-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những con đường nào ‘đắt đỏ’ nhất Đà Nẵng"/></a></div> <a href="https://huongdanmuanha.com/chuyen-muc/thi-truong/" class="td-post-category" data-wpel-link="internal">Thị trường</a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/nhung-con-duong-nao-dat-do-nhat-da-nang/" rel="bookmark" title="Những con đường nào ‘đắt đỏ’ nhất Đà Nẵng" data-wpel-link="internal">Những con đường nào ‘đắt đỏ’ nhất Đà Nẵng</a></h3></div></div></div><div class="td-related-span4"><div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"><div class="td-module-image"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/tp-hcm-thuc-tien-do-thuc-hien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-tuyen-metro-so-2-ben-thanh/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="TP.HCM: Thúc tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành" data-wpel-link="internal"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550134436_tp-hcm-thuc-tien-do-thuc-hien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-tuyen-metro-so-2-ben-thanh-218x150.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550134436_tp-hcm-thuc-tien-do-thuc-hien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-tuyen-metro-so-2-ben-thanh-218x150.jpg 218w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550134436_tp-hcm-thuc-tien-do-thuc-hien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-tuyen-metro-so-2-ben-thanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TP.HCM: Thúc tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành"/></a></div> <a href="https://huongdanmuanha.com/chuyen-muc/thi-truong/" class="td-post-category" data-wpel-link="internal">Thị trường</a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/tp-hcm-thuc-tien-do-thuc-hien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-tuyen-metro-so-2-ben-thanh/" rel="bookmark" title="TP.HCM: Thúc tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành" data-wpel-link="internal">TP.HCM: Thúc tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành</a></h3></div></div></div><div class="td-related-span4"><div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"><div class="td-module-image"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/ty-phu-xuan-truong-va-nhung-du-an-tam-linh-hang-nghin-hec-ta-dat-chuc-nghin-ty-dong-gay-xon-xao-du-luan/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tỷ phú Xuân Trường và những dự án tâm linh hàng nghìn héc-ta đất, chục nghìn tỷ đồng gây xôn xao dư luận" data-wpel-link="internal"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550127182_ty-phu-xuan-truong-va-nhung-du-an-tam-linh-hang-nghin-hec-ta-dat-chuc-nghin-ty-dong-gay-xon-xao-du-luan-218x150.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550127182_ty-phu-xuan-truong-va-nhung-du-an-tam-linh-hang-nghin-hec-ta-dat-chuc-nghin-ty-dong-gay-xon-xao-du-luan-218x150.jpg 218w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550127182_ty-phu-xuan-truong-va-nhung-du-an-tam-linh-hang-nghin-hec-ta-dat-chuc-nghin-ty-dong-gay-xon-xao-du-luan-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tỷ phú Xuân Trường và những dự án tâm linh hàng nghìn héc-ta đất, chục nghìn tỷ đồng gây xôn xao dư luận"/></a></div> <a href="https://huongdanmuanha.com/chuyen-muc/thi-truong/" class="td-post-category" data-wpel-link="internal">Thị trường</a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/ty-phu-xuan-truong-va-nhung-du-an-tam-linh-hang-nghin-hec-ta-dat-chuc-nghin-ty-dong-gay-xon-xao-du-luan/" rel="bookmark" title="Tỷ phú Xuân Trường và những dự án tâm linh hàng nghìn héc-ta đất, chục nghìn tỷ đồng gây xôn xao dư luận" data-wpel-link="internal">Tỷ phú Xuân Trường và những dự án tâm linh hàng nghìn héc-ta đất, chục nghìn tỷ đồng gây xôn xao dư luận</a></h3></div></div></div></div><div class="td-related-row"><div class="td-related-span4"><div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"><div class="td-module-image"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/cang-co-nhieu-quy-dat-cang-kho-tai-chinh-kinh-doanh/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Càng có nhiều quỹ đất càng khổ | Tài chính – Kinh doanh" data-wpel-link="internal"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/cang-co-nhieu-quy-dat-cang-kho-tai-chinh-kinh-doanh-218x150.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/cang-co-nhieu-quy-dat-cang-kho-tai-chinh-kinh-doanh-218x150.jpg 218w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/cang-co-nhieu-quy-dat-cang-kho-tai-chinh-kinh-doanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Càng có nhiều quỹ đất càng khổ | Tài chính – Kinh doanh"/></a></div> <a href="https://huongdanmuanha.com/chuyen-muc/thi-truong/" class="td-post-category" data-wpel-link="internal">Thị trường</a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/cang-co-nhieu-quy-dat-cang-kho-tai-chinh-kinh-doanh/" rel="bookmark" title="Càng có nhiều quỹ đất càng khổ | Tài chính – Kinh doanh" data-wpel-link="internal">Càng có nhiều quỹ đất càng khổ | Tài chính – Kinh doanh</a></h3></div></div></div><div class="td-related-span4"><div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"><div class="td-module-image"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/du-an-ham-chui-hon-500-ty-dong-khong-hoan-thanh-dung-hen/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Dự án hầm chui hơn 500 tỷ đồng không hoàn thành đúng hẹn" data-wpel-link="internal"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550119915_du-an-ham-chui-hon-500-ty-dong-khong-hoan-thanh-dung-hen-218x150.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550119915_du-an-ham-chui-hon-500-ty-dong-khong-hoan-thanh-dung-hen-218x150.jpg 218w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/1550119915_du-an-ham-chui-hon-500-ty-dong-khong-hoan-thanh-dung-hen-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án hầm chui hơn 500 tỷ đồng không hoàn thành đúng hẹn"/></a></div> <a href="https://huongdanmuanha.com/chuyen-muc/thi-truong/" class="td-post-category" data-wpel-link="internal">Thị trường</a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/du-an-ham-chui-hon-500-ty-dong-khong-hoan-thanh-dung-hen/" rel="bookmark" title="Dự án hầm chui hơn 500 tỷ đồng không hoàn thành đúng hẹn" data-wpel-link="internal">Dự án hầm chui hơn 500 tỷ đồng không hoàn thành đúng hẹn</a></h3></div></div></div><div class="td-related-span4"><div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"><div class="td-module-image"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/quy-binh-on-xang-dau-nam-2018/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quỹ bình ổn xăng dầu năm 2018" data-wpel-link="internal"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/quy-binh-on-xang-dau-nam-2018-218x150.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/quy-binh-on-xang-dau-nam-2018-218x150.jpg 218w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2019/02/quy-binh-on-xang-dau-nam-2018-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Quỹ bình ổn xăng dầu năm 2018"/></a></div> <a href="https://huongdanmuanha.com/chuyen-muc/thi-truong/" class="td-post-category" data-wpel-link="internal">Thị trường</a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/quy-binh-on-xang-dau-nam-2018/" rel="bookmark" title="Quỹ bình ổn xăng dầu năm 2018" data-wpel-link="internal">Quỹ bình ổn xăng dầu năm 2018</a></h3></div></div></div></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_18_5c6563e9a500c" data-td_block_id="td_uid_18_5c6563e9a500c" data-wpel-link="internal"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_18_5c6563e9a500c" data-td_block_id="td_uid_18_5c6563e9a500c" data-wpel-link="internal"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div></div></div><div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"><div class="td-ss-main-sidebar"><div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar td_uid_21_5c6563e9e6915_rand td_block_template_1"><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://sum.vn/Tuvi2019/" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><img src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/12/xem-tu-vi-2019-ky-hoi.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_1 td_block_widget td_uid_22_5c6563e9e6bc9_rand td-pb-border-top td_block_template_1 tdc-no-posts td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_22_5c6563e9e6bc9" ><script>var block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9 = new tdBlock(); block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.id = "td_uid_22_5c6563e9e6bc9"; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.atts = '{"custom_title":"","custom_url":"","block_template_id":"","header_color":"#","header_text_color":"#","m4_tl":"","m4_el":"","m6_tl":"","limit":"5","offset":"","el_class":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"popular7","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","class":"td_block_widget td_uid_22_5c6563e9e6bc9_rand","separator":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m4f_title_font_header":"","m4f_title_font_title":"Article title","m4f_title_font_settings":"","m4f_title_font_family":"","m4f_title_font_size":"","m4f_title_font_line_height":"","m4f_title_font_style":"","m4f_title_font_weight":"","m4f_title_font_transform":"","m4f_title_font_spacing":"","m4f_title_":"","m4f_cat_font_title":"Article category tag","m4f_cat_font_settings":"","m4f_cat_font_family":"","m4f_cat_font_size":"","m4f_cat_font_line_height":"","m4f_cat_font_style":"","m4f_cat_font_weight":"","m4f_cat_font_transform":"","m4f_cat_font_spacing":"","m4f_cat_":"","m4f_meta_font_title":"Article meta info","m4f_meta_font_settings":"","m4f_meta_font_family":"","m4f_meta_font_size":"","m4f_meta_font_line_height":"","m4f_meta_font_style":"","m4f_meta_font_weight":"","m4f_meta_font_transform":"","m4f_meta_font_spacing":"","m4f_meta_":"","m4f_ex_font_title":"Article excerpt","m4f_ex_font_settings":"","m4f_ex_font_family":"","m4f_ex_font_size":"","m4f_ex_font_line_height":"","m4f_ex_font_style":"","m4f_ex_font_weight":"","m4f_ex_font_transform":"","m4f_ex_font_spacing":"","m4f_ex_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_22_5c6563e9e6bc9_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_22_5c6563e9e6bc9_rand_style"}'; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.td_column_number = "1"; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.block_type = "td_block_1"; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.post_count = "0"; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.found_posts = "0"; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.header_color = "#"; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9.max_num_pages = "0"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_22_5c6563e9e6bc9);</script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=td_uid_22_5c6563e9e6bc9 class="td_block_inner"></div></div></div></div></div></div></div><div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "><div class="td-container"><div class="td-pb-row"><div class="td-pb-span12"></div></div><div class="td-pb-row"><div class="td-pb-span12"><div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://huongdanmuanha.com/" data-wpel-link="internal"><img class="td-retina-data" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/09/huong-dan-mua-nha-logo-moi-250920181.png" data-retina="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/09/huong-dan-mua-nha-logo-moi-250920181.png" alt="" title="" width="544" /></a></div><div class="footer-text-wrap">Hướng dẫn mua nhà là trang tin tổng hợp những kinh nghiệm mua nhà, giúp bạn tránh được những rủi ro về pháp lý, tạo giá trị đầu tư cho tương lai. Hướngdẫnmuanhà.com còn chia sẻ những mẫu nhà đẹp, phong thủy, những đánh giá thị trường bất động sản tại Hồ Chí Minh.<div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:thitruongnhadat2018@gmail.com">thitruongnhadat2018@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"></div></div></div></div></div></div><div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "><div class="td-container"><div class="td-pb-row"><div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"></div><div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © 2018 - huongdanmuanha.com by Mr Kha 0903 929 790</div></div></div></div></div><div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span><div class="td-content-more-articles-box"><div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/dau-tu-hap-dan-gia-tri-toi-da/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Đầu tư hấp dẫn, giá trị tối đa" data-wpel-link="internal"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/12/1544070032_dau-tu-hap-dan-gia-tri-toi-da-100x70.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/12/1544070032_dau-tu-hap-dan-gia-tri-toi-da-100x70.jpg 100w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/12/1544070032_dau-tu-hap-dan-gia-tri-toi-da-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Shophouse TMS Grand City Phúc Yên: Đầu tư hấp dẫn, giá trị tối đa" title="Đầu tư hấp dẫn, giá trị tối đa"/></a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/dau-tu-hap-dan-gia-tri-toi-da/" rel="bookmark" title="Đầu tư hấp dẫn, giá trị tối đa" data-wpel-link="internal">Đầu tư hấp dẫn, giá trị tối đa</a></h3><div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-12-06T11:20:57+00:00" >06/12/2018</time></span></div></div></div><div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"><div class="td-module-thumb"><a href="https://huongdanmuanha.com/ngan-hang-nha-nuoc-chi-dao-tang-cuong-xu-ly-no-xau/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tăng cường xử lý nợ xấu" data-wpel-link="internal"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/11/1541679345_ngan-hang-nha-nuoc-chi-dao-tang-cuong-xu-ly-no-xau-100x70.jpg" srcset="https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/11/1541679345_ngan-hang-nha-nuoc-chi-dao-tang-cuong-xu-ly-no-xau-100x70.jpg 100w, https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/11/1541679345_ngan-hang-nha-nuoc-chi-dao-tang-cuong-xu-ly-no-xau-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tăng cường xử lý nợ xấu"/></a></div><div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://huongdanmuanha.com/ngan-hang-nha-nuoc-chi-dao-tang-cuong-xu-ly-no-xau/" rel="bookmark" title="Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tăng cường xử lý nợ xấu" data-wpel-link="internal">Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tăng cường xử lý nợ...</a></h3><div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-08T19:16:06+00:00" >08/11/2018</time></span></div></div></div></div></div> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-127037274-1"></script> <script>window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127037274-1');</script> <script>(function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://huongdanmuanha.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://huongdanmuanha.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })();</script> <style>.block-title > span, .block-title > span > a, .block-title > a, .block-title > label, .widgettitle, .widgettitle:after, .td-trending-now-title, .td-trending-now-wrapper:hover .td-trending-now-title, .wpb_tabs li.ui-tabs-active a, .wpb_tabs li:hover a, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab.vc_active > a, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab:hover > a, .td_block_template_1 .td-related-title .td-cur-simple-item, .woocommerce .product .products h2:not(.woocommerce-loop-product__title), .td-subcat-filter .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more, .td-weather-information:before, .td-weather-week:before, .td_block_exchange .td-exchange-header:before, .td-theme-wrap .td_block_template_3 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .td_block_template_4 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .td_block_template_7 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .td_block_template_9 .td-block-title:after, .td-theme-wrap .td_block_template_10 .td-block-title::before, .td-theme-wrap .td_block_template_11 .td-block-title::before, .td-theme-wrap .td_block_template_11 .td-block-title::after, .td-theme-wrap .td_block_template_14 .td-block-title, .td-theme-wrap .td_block_template_15 .td-block-title:before, .td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title:before { background-color: #222222; } .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active { background-color: #222222 !important; } .block-title, .td_block_template_1 .td-related-title, .wpb_tabs .wpb_tabs_nav, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container, .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs:before, .td-theme-wrap .td_block_template_5 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title, .td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title::before { border-color: #222222; } .td-theme-wrap .td_block_template_4 .td-block-title > *:before, .td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title::after { border-color: #222222 transparent transparent transparent; } .td-theme-wrap .td_block_template_4 .td-related-title .td-cur-simple-item:before { border-color: #222222 transparent transparent transparent !important; } .td-footer-wrapper, .td-footer-wrapper .td_block_template_7 .td-block-title > *, .td-footer-wrapper .td_block_template_17 .td-block-title, .td-footer-wrapper .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter { background-color: #111111; } .td-footer-wrapper::before { background-image: url('https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/08/8.jpg'); } .td-footer-wrapper::before { background-size: cover; } .td-footer-wrapper::before { background-position: center center; } .td-footer-wrapper::before { opacity: 0.1; } .td-menu-background, .td-search-background { background-image: url('https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/08/8.jpg'); } .white-popup-block:before { background-image: url('https://huongdanmuanha.com/wp-content/uploads/2018/08/8.jpg'); }</style><div id="tdw-css-writer" style="display: none" class="tdw-drag-dialog tdc-window-sidebar"><header> <a title="Editor" class="tdw-tab tdc-tab-active" href="#" data-tab-content="tdw-tab-editor" data-wpel-link="internal">Edit with Live CSS</a><div class="tdw-less-info" title="This will be red when errors are detected in your CSS and LESS"></div></header><div class="tdw-content"><div class="tdw-tabs-content tdw-tab-editor tdc-tab-content-active"> <script>(function(jQuery, undefined) { jQuery(window).ready(function() { if ( 'undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI ) { var $liveIframe = tdcAdminIFrameUI.getLiveIframe(); if ( $liveIframe.length ) { $liveIframe.load(function() { $liveIframe.contents().find( 'body').append( '<textarea class="tdw-css-writer-editor" style="display: none"></textarea>' ); }); } } }); })(jQuery);</script> <textarea class="tdw-css-writer-editor td_live_css_uid_1_5c6563e9ef6b8"></textarea><div id="td_live_css_uid_1_5c6563e9ef6b8" class="td-code-editor"></div> <script>jQuery(window).load(function (){ if ( 'undefined' !== typeof tdLiveCssInject ) { tdLiveCssInject.init(); var editor_textarea = jQuery('.td_live_css_uid_1_5c6563e9ef6b8'); var languageTools = ace.require("ace/ext/language_tools"); var tdcCompleter = { getCompletions: function (editor, session, pos, prefix, callback) { if (prefix.length === 0) { callback(null, []); return } if ('undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI) { var data = { error: undefined, getShortcode: '' }; tdcIFrameData.getShortcodeFromData(data); if (!_.isUndefined(data.error)) { tdcDebug.log(data.error); } if (!_.isUndefined(data.getShortcode)) { var regex = /el_class=\"([A-Za-z0-9_-]*\s*)+\"/g, results = data.getShortcode.match(regex); var elClasses = {}; for (var i = 0; i < results.length; i++) { var currentClasses = results[i] .replace('el_class="', '') .replace('"', '') .split(' '); for (var j = 0; j < currentClasses.length; j++) { if (_.isUndefined(elClasses[currentClasses[j]])) { elClasses[currentClasses[j]] = ''; } } } var arrElClasses = []; for (var prop in elClasses) { arrElClasses.push(prop); } callback(null, arrElClasses.map(function (item) { return { name: item, value: item, meta: 'in_page' } })); } } } }; languageTools.addCompleter(tdcCompleter); window.editor = ace.edit("td_live_css_uid_1_5c6563e9ef6b8"); // 'change' handler is written as function because it's called by tdc_on_add_css_live_components (of wp_footer hook) // We did it to reattach the existing compiled css to the new content received from server. window.editorChangeHandler = function () { //tdwState.lessWasEdited = true; window.onbeforeunload = function () { if (tdwState.lessWasEdited) { return "You have attempted to leave this page. Are you sure?"; } return false; }; var editorValue = editor.getSession().getValue(); editor_textarea.val(editorValue); if ('undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI) { tdcAdminIFrameUI.getLiveIframe().contents().find('.tdw-css-writer-editor:first').val(editorValue); // Mark the content as modified // This is important for showing info when composer closes tdcMain.setContentModified(); } tdLiveCssInject.less(); }; editor.getSession().setValue(editor_textarea.val()); editor.getSession().on('change', editorChangeHandler); editor.setTheme("ace/theme/textmate"); editor.setShowPrintMargin(false); editor.getSession().setMode("ace/mode/less"); editor.setOptions({ enableBasicAutocompletion: true, enableSnippets: true, enableLiveAutocompletion: false }); } });</script> </div></div><footer> <a href="#" class="tdw-save-css" data-wpel-link="internal">Save</a><div class="tdw-more-info-text">Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.</div><div class="tdw-resize"></div></footer></div> <script type="text/javascript" defer src="https://huongdanmuanha.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_35c5f5d899c51ea456419cba8b0f9d99.js"></script></body></html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-02-14 19:49:45 -->